notariusz katowice

Notariusz Katowice

Notariusz w mieście Katowice – dlaczego warto skorzystać z jego usług?

W życiu możemy napotkać wiele okoliczności, w których skorzystanie z usług notariusza jest koniecznością. Dokumenty takie jak między innymi umowy kupna i sprzedaży nieruchomości lub małżeńskie umowy majątkowe wymagają podpisu oraz pieczęci notariusza. W innych przypadkach, jak na przykład spisanie testamentu lub umowy najmu, status aktu notarialnego nie jest wymagany, jednak nadanie go dokumentowi niesie za sobą szereg niewątpliwych zalet. Nowoczesne kancelarie notarialne, takie jak notariusz Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska mieszcząca się przy ul. Francuskiej 57 w Katowicach to Notariusz Katowice, który oferuje również wiele usług notarialnych tj. spisanie testamentu, spisanie bezpiecznej umowy najmu, ale również spisanie umowy sprzedaży / zakupu mieszkania lub domu. Do zadań Notariusz Katowice należy także poświadczanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, spisywanie protokołów i inne czynności notarialne, mające na celu nadanie dokumentom ważności prawnej.Części z wymienionych usług przyjrzymy się poniżej.

Zalety testamentu notarialnego

Osoby chcące sporządzić testament zdecydowanie powinny wziąć pod uwagę wykonanie tej czynności w obecności notariusza. Spisanie dokumentu w kancelarii nie wiąże się z wygórowanymi kosztami, pozwala za to na uniknięcie wszelkich błędów i niejasności związanych z brakiem wiedzy prawniczej testatora i czyni testament zdecydowanie trudniejszym do podważenia. Takie rozwiązanie umożliwia także bezpłatne umiejscowienie dokumentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów, co może znacznie ułatwić jego późniejsze odszukanie.

Zapraszamy
do naszej kancelarii w Katowicach
40-028 Katowice,
ul. Francuska 57

Lub Skontaktuj się z Nami !

+48 507 818 330;
+48 507 817 666
sekretariat@notariusz-tarnawska.pl

Bezpieczna umowa najmu

Wcale nierzadko usłyszeć można o sprawach uciążliwych lokatorów niepłacących czynszu lub dewastujących mieszkanie oraz jego wyposażenie. Aby uniknąć podobnych przypadków, można z pomocą notariusza zawrzeć z najemcą umowę o tak zwanym najmie okazjonalnym. Jest to rozwiązanie skierowane dla osób udostępniających mieszkanie na okres do 10 lat. Zawarcie tego typu umowy jest bezpieczne dla interesów właściciela mieszkania i może zdecydowanie ułatwić ewentualne wyeksmitowanie problematycznego lokatora.

Inne usługi notarialne

 Warto pamiętać, że kancelarie notarialne oferują także szereg innych usług, takich jak spisywanie protokołów i oświadczeń, czy też sporządzanie dokumentów specjalnie na żądanie stron. W kancelarii możemy ponadto zasięgnąć prawnej porady, bądź skonsultować nurtujące nas prawne zagadnienie lub problem. Wiele osób nie zdaje sobie również sprawy, iż u notariusza można bezpiecznie przechować nie tylko dokumenty i papiery wartościowe, ale także pieniądze i cenne przedmioty. Kancelaria notarialna Katowice przy dokonywaniu czynności notarialnych jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

?>