Dokumenty i informacje

DSC_7961_640x200

Notariusze Katowice – Kancelaria Notarialna

Dokumenty do przygotowania projektu aktu notarialnego należy dostarczyć wcześniej do kancelarii w oryginałach lub w kopiach osobiście, kurierem, pocztą, faxem lub drogą poczty elektronicznej e-mail (skan lub zdjęcie cyfrowe). Każda ze stron aktu dostarcza te dokumenty, z których wynikają jej prawa do posiadania nieruchomości. W dniu zawarcia aktu notariusz wymaga wyłącznie oryginałów dokumentów oraz dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport).

Notariusz może zarówno zatrzymać oryginały dokumentów, jak i zrobić ich kopie. Niektóre dokumenty wysyłane są łącznie z wypisem aktu do sądu wieczysto księgowego, a niektóre zwracane stronom.

Notariusz analizuje złożone dokumenty, sprawdza zgodność zapisów w księdze wieczystej z zapisami danych ewidencji gruntów i budynków, a także zgodność stanu prawnego nieruchomości z jej rzeczywistym stanem prawnym.

Poniżej znajdują się dokumenty do pobrania w formacie pdf:

SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA DZIAŁKI/NIERUCHOMOŚCI
SPRZEDAŻ LUB DAROWIZNA LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ
SPRZEDAŻ SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU
TESTAMENT
PEŁNOMOCNICTWO
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA
UMOWA MAJĄTKOWA
AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA – INFORMACJA DLA KLIENTA

?>