notariusz katowice formularz

FORMULARZ – Kancelaria Notarialna Agnieszka Dyszlewska – Tarnawska

Formularz – dane strony czynności

1. Podmiot zbywający/darczynca:

Imiona (w tym drugie):
Nazwisko:
Imiona rodziców:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania:
Numer dowodu osobistego:
Stan cywilny w chwili nabycia wraz z informacja o zawartych umowach majatkowych małzenskich:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

2. Podmiot zbywający/darczynca:

Imiona (w tym drugie):
Nazwisko:
Imiona rodziców:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania:
Numer dowodu osobistego:
Stan cywilny w chwili nabycia wraz z informacja o zawartych umowach majatkowych małzenskich:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

3. Podmiot nabywca/obdarowany:

Imiona (w tym drugie):
Nazwisko:
Imiona rodziców:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania:
Numer dowodu osobistego:
Stan cywilny w chwili nabycia wraz z informacja o zawartych umowach majatkowych małzenskich:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

4. Podmiot nabywca/obdarowany:

Imiona (w tym drugie):
Nazwisko:
Imiona rodziców:
PESEL:
NIP:
Adres zamieszkania:
Numer dowodu osobistego:
Stan cywilny w chwili nabycia wraz z informacja o zawartych umowach majatkowych małzenskich:
Telefon kontaktowy:
E-mail:

5. Przedmiot umowy:

Nieruchomosc (grunt zabudowany/ niezabudowany); odrebna własnosc lokalu; spółdzielcze własnosciowe prawo do lokalu; inne:
Rodzaj i opis zabudowy:
Położenie:
Numer ksiegi wieczystej (informacja o braku ksiegi):
Wartosc/cena przedmiotu umowy:
Proponowany sposób i termin płatnosci (przykładowo: zaliczka, zadatek; gotówka, przelew nr rachunku/kredyt):
Ustanowienie hipoteki, inny sposób zabezpieczenia:
Termin wydania przedmiotu umowy:
Inne informacje, oswiadczenia, uwagi:

?>