kancelaria notarialna katowice

Notariusz Katowice

Przy dokonywaniu czynności notarialnych Kancelaria notarialna Katowice jest obowiązana czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Do zadań Notariusz Katowice należy także poświadczanie własnoręcznego podpisu, potwierdzanie zgodności odpisu, spisywanie protokołów i inne czynności notarialne, mające na celu nadanie dokumentom ważności prawnej.

Nasza kancelaria mieści się w Katowicach, przy ul. Francuskiej 57. Siedziba naszej kancelarii mieści się w sąsiedztwie Sadu Okręgowego oraz blisko Urzędu Marszałkowskiego woj. Śląskiego. Notariusz Katowice – Agnieszka Dyszlewska-Tarnawska. Do naszej kancelarii można dotrzeć samochodem oraz bez problemów za pomocą komunikacji miejskiej. Dla naszych klientów posiadamy bezpłatny parking.

Notariusze Katowice miejsce naszej pracy znajduje się w Katowicach. Zajmujemy się tworzeniem uwierzytelnionych odpisów dokumentów, sporządzaniem weksli i czeków, przechowywaniem depozytów, przyjmowaniem oświadczenia dotyczące spadków.

 

 

?>